Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Pas Viešpatį iškeliavo Kauno „Saulės" gimnazijos tikybos mokytoja Aušrelė Krunglevičiūtė (1969-2020 m.)

Paskelbta: 2020-04-20


2020 m. balandžio 18 d., eidama 51-erius metus, pas Viešpatį iškeliavo Kauno „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoja Aušrelė Krunglevičiūtė.

Aušrelė Krunglevičiūtė gimė 1969 m. lapkričio 13 d. 1994 metais Vilniaus universitete įgijo biologo specialybę. 1999 metais studijavo VDU teologijos fakultete ir 2001 metais įgijo pastoracinės teologijos magistro laipsnį. 2006 metais studijuodama KTU, įgijo ekonomikos ir verslo pagrindų magistro laipsnį. Vėliau tęsė studijas VDU, studijuodama doktarantūrą.


Bet sunki liga pakeitė jos gyvenimo planus. Viskas buvo atidėta ateičiai. Visada aktyvi, visur suspėdavo dalyvauti, skaitė paskaitas VDU, lankė „Gyvųjų akmenų“ bendruomenę, o pastaruoju metu  dirbo Kauno „Saulės“ gimnazijoje ir dėstė tikybą 4 gimnazijos klasių moksleiviams, taip pat dirbo su ateitininkais.

Prieš metus Aušrelė už nuoširdų darbą bei ženklų indėlį vedant jaunimą tikėjimo pažinimo keliu buvo apdovanota Kauno arkivyskupijos medaliu.

Tuo metu ji buvo P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bei „Saulės“ gimnazijos vyr. tikybos mokytojai metodininkė, parapijos Tikybos mokytojų metodinio centro koordinatorė.

Sveikinome ir kartu su ja džiaugiamės šiuo garbingu apdovanojimu, linkėjome Viešpaties palaimos, Dangiškosios Motinos globos, stiprios sveikatos, toliau uoliai darbuojantis Dievo garbei ir žmonių labui.

Bet Dievo planai buvo kiti. 2020 m. balandžio 18 dienos vakare ji tyliai išėjo iš gyvenimo. Skaudi netektis parodė, kaip viskas yra trapu. Lauke pavasaris, o ji, pačiam savo gyvenimo vidury, paliko šį pasaulį. Pasauliui paliko savo veržlumą, nuveiktus darbus, mintis, svajones, kurių daugelio nespėjo įgyvendinti. Paliko mums pavyzdį, kaip turime kovoti už gyvenimą.

Aušrelė Krunglevičiūtė bus pašarvota 2020 m. balandžio 21 d., antradienį, nuo 10.00 iki 15.00 val. Veiverių miestelio laidojimo namuose, po to bus palaidota Pažėrų m. kapinėse. Šv. Mišios bus aukojamos Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje antradienį 18.00 val.

Mintimis, malda  prisiminkime  mūsų mielą  kolegę Aušrelę Krunglevičiūtę.

Ilsėkis ramybėje!

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021