Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2020 m. sausio 18 - 25 d. Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis

Paskelbta: 2020-01-14
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015