Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 8.00 val. bus aukojamos šv. Mišios už a.a. Prisikėlimo bažnyčios kleboną kan. kun. Nikodemą Čėsną

Paskelbta: 2008-12-04
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021