Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. lapkričio 6 d., trečiadienį, 11.00 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišios už mirusius popiežius, vyskupus, kunigus, diakonus ir visus mirusiuosius

Paskelbta: 2019-11-04
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021