Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2019 m. spalio 9 d. 18.00 val. Šv. Mišios. Po Mišių koncertas "Dieve, laimink mokytojus, vaikučius ir tėvelius"

Paskelbta: 2019-10-09
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021