Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kviečiame įsijungti į parapijos institucijų veiklą

Paskelbta: 2019-01-20

Mieli parapijiečiai, nuo rugsėjo mėn. atnaujinama parapijos institucijų veikla. Jus kviečia parapijos šeimų bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija ir Šv. Rašto grupė, Šiluvos M. Marijos draugija, Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ , savanorių laukia Caritas ir Pagalbos namuose tarnyba, kviečiami ministrantai, jaunimas, procesijų dalyviai, adoruotojai norintys adoruoti prie Švč. Sakramento, Alfa kursas, norinčius giedoti Jūsų laukia choro vadovai, vyks dvasiniai pokalbiai su kunigu.

2018-2019 m. PARAPIJOS PASTORACINĖ TARYBA
Dvasios vadas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, tel.: 8 37 229222; 8 687 96 904. Sekretorė Nijolė Kulėšienė, tel. 861245014
KATECHETIKOS METODINIS CENTRAS Dvasios vadovas mons. V. Grigaravičius, vad. Nijolė Kulėšienė, tel. 8 612 45 014
Tikybos mokytojų ir katechetų veikla – Nijolė Kulėšienė, tel. 8 612 45 014
SAKRAMENTINIS GYVENIMAS. ĮKRIŠČIONINIMO SAKRAMENTAI
Tėvų ir krikštatėvių rengimas Krikšto sakramentui – kun. Povilas Narijauskas
Tėvų katechezė – diakonas Benas Ulevičius
Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui – Tik. mokytoja N.Kulėšienė
Vaikų rengimas Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams – tik. mokytojos Virginija Juodpusienė, tel.8 655 62 679; Vilma Tamošauskytė, tel. 8 615 74 481, mons. V. Grigaravičius
Alfa kursai – tik. mokyt. Gabrielius Velička tel. 8 608 18 938 Jaunavedžių ruošimas Santuokos sakramentui – mons. Vytautas Grigaravičius, tel. 8 687 96 904
CARITATYVINĖ IR SOCIALINĖ VEIKLA
Parapijos Caritas – Jūratė Matikovienė, tel.8 676 38 333, kun. Julius Girgonis
Pagalbos namuose tarnyba – Jūratė Matikovienė, tel. 8 676 38 333
Caritas valgykla – Rita Veličkienė, tel. 8 615 15 890, mons. V. Grigaravičius
Parapijos socialinės pagalbos centras – Katerina Žemaitė, tel. 8 37 323548
Žaliakalnio vaikų ir dienos centras – ses. Liudvika, tel. 8 652 37 721, kun. Julius Grigonis
ŠEIMŲ SIELOVADA
Parapijos šeimų bendruomenė – Stasė Raščiuvienė, tel. 8 698 25 100, mons. Vytautas Grigaravičius
Jaunų šeimų ratelis – ses. Ramutė Budvytytė, tel. 8 687 88 223, diak. Benas Ulevičius J
JAUNIMO SIELOVADA
Damijono maldos grupė – Domas, tel. 867666388 ir Tibiriados broliai
Parapijos jaunimas – Matas Kaunietis, tel. 869927620
KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ IR MALDŲ GRUPIŲ SIELOVADA
Adoruotojų prie Švč. Sakramento grupė – Kristina Jasilionienė, tel. 8 684 77 374, mons. Virgilijus Dudonis
Biblijos studija ir Šv. Rašto skaitovų grupė – Birutė Vasylienė, tel. 8 647 41 106, diak. Benas Ulevičius
Gyvojo Rožinio grupė – Kristina Jasilionienė, tel. 8 684 77 374, kun. Virgilijus Dudonis
Šiluvos Švč. M. Marijos draugija – Ada Azaravičienė, tel. 8 614 10 773, kun. Virgilijus Dudonis
Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ – Rima Lipšienė, tel. 8 655 21 151, kun. Julius Grigonis
Kolumbo riteriai – Germanas Balkus, tel. 8 685 60309, mons. Vytautas Grigaravičius
Maldos grupė prie Alfa kursų Inga Bartkienė, tel. 867653471, kun. Julius Grigonis
LITURGINIS GIEDOJIMAS
Sumos choras „In Vivo Dei“ – Ramūnas Baranauskas, tel. 8 609 72 190 , seniūnė Eglė Daunoravičiūtė, tel.863973394 , mons. Vytautas Grigaravičius
„Prisikėlimo“ choras – Vitas Grudzinskas. Seniūnė – Lina, tel.: 8 37 22 76 08; 8 618 39 860.
Senjorių kamerinis ansamblis „Pastoralės giesmė“, – Nijolė Jautakienė, tel. 860305493
Vaikų choras – Nijolė Jautakienė, tel. 860305493
ŽINIASKLAIDA, INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJA PARAPIJOJE
Parapijos laikraštis „Prisikėlimas“ – mons. Vytautas Grigaravičius, past. tarybos nariai: Jūratė Matikovienė, Vitas Lendraitis, Vilius Misevičius, Nerijus Strikulys, Aleksandra Bancevičienė, Dalė Starkutė
Internetinė svetainė www.prisikelimas.lt – parapijos referentė Aldona Narušienė, tel. 8 37 22 92 22
Sielovada pranciškonių vienuolyne – mons. Vytautas Grigaravičius
Ministrantai – .................
Sekmadienio popietės – Aldona Narušienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015