Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Naujas projektas parapijoje - galėsime padėti nedirbantiems parapijiečiams!

Paskelbta: 2018-05-21


Balandžio 3 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Bendruomeninė socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką sistema“, projekto kodas Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0056 įgyvendinimui.

Projektas bus įgyvendinamas kartu su Birštono parapijos Caritu ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Jonavos viltis". Šis projektas parengtas tęsiant 2012 – 2015 m. sėkmingai įgyvendinto panašaus projekto veiklas. Numatoma, kad pradedant nuo 2018 m. gegužės iki 2022 m. balandžio mėn. parapijoje bus vykdoma visa eilė veiklų, skirtų nedirbančių parapijiečių integracijos į darbo rinką veikloms.

Šio projekto veiklomis bus siekiama padėti į pareiškėjo ir partnerių organizacijas pagalbos besikreipiantiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims - asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų prižiūrimiems asmenims, kuriems atidėtas bausmės vykdymas, neįgaliesiems, socialinės rizikos šeimoms ir socialines pašalpas gaunantiems asmenims, buvusiems vaikų globos namų auklėtiniams, benamiams, ŽIV užsikrėtusiems ar AIDS sergantiems asmenims, alkoholiu piktnaudžiaujantiems ar nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomiems asmenims. Norinčius gauti pagalbą nemokamai konsultuos psichologas, socialiniai darbuotojai, profesinio orientavimo konsultantas, vyks užsienio kalbų, socialinių bei bendrųjų gebėjimų mokymai.

Taip pat projekto lėšomis bus sudaroma galimybė norintiems ir šiuo metu nedirbantiems tikslinės grupės asmenims įgyti darbinę kvalifikaciją - mokytis profesinio parengimo - slaugytojų ar socialinių darbuotojų padėjėjų - kursuose bei įgyti darbinės praktikos įgūdžius.

Visus susidomėjusius, norinčius savanoriauti ar gauti nemokamas paslaugas kviečiame į parapijos socialinės pagalbos centrą, Aukštaičių g. 6, arba skambinti telefonu nr. 8 67638333.

 J. Matikovienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021