Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Dėmesio! Kuriamas Kristaus Prisikėlimo bazilikos vaikų choras

Paskelbta: 2018-04-19

Daina ir giesme kartu šlovinsime Kūrėją, Dievo ir Tėvynės garbei bei tėvelių džiaugsmui.
Priimami berniukai ir mergaitės nuo 6 metų iki 11 metų amžiaus.
Taip pat kviečiamos merginos, baigusios muzikos mokyklas, į chorą „Pastoralės giesmė“.
Repeticijos vyksta ketvirtadieniais 16 val. konferencijų salėje.

Choro meno vadovė mokytoja, ekspertė Nijolė Jautakienė, tel. 860305493

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021