Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. birželio 17 d., šeštadienį, 11.00 val. Šv. Mišios už gyvus bei mirusius Kauno radijo gamyklos ir „Bangos“susivienijimo darbuotojus

Paskelbta: 2017-06-07
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021