Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. birželio 11 d., sekmadienį, švęsime Švč. Jėzaus Širdies atlaidus ir arkivyskupo Dievo tarno T. Matulionio dieną

Paskelbta: 2017-05-31

10.00 val. Švč. Sakramento adoracija bazilikoje, 11.00 val. šv. Mišios, po jų Eucharistinė procesija su Švč. Sakramentu


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021