Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. balandžio 13 - 17 d. Didžiojo Velykų tridienio pamaldų tvarka

Paskelbta: 2017-03-24

Didžiojo Velykų tridienio pamaldų tvarka Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir bazilikoje (2017 m. balandžio 13 - balandžio 17 d.)

Kunigai klauso išpažinčių:

Didįjį pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 07.00 iki 08.30 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4) ir nuo 17.00 iki 19.00 val. - Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (Žemaičių g.31 A).

Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį nuo 07.00 iki 20.00 val. - Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

BALANDŽIO 13 D., DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ, 10.00 val. KRIZMOS šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje. Mišioms vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Koncelebruoja visi arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai

18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms vadovauja ir pamokslą sako parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.


BALANDŽIO 14 D., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ, 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms vadovauja parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, pamokslą sako kun. P. Narijauskas

20.00 val. Kryžiaus kelio procesija iš šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios į šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką. Procesijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas L.Virbalas SJ. Kryžiaus kelio eisenoje raginame su savimi turėti žvakę

BALANDŽIO 15 D., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ, 20.00 val. Velyknakčio pamaldos (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje). Pamaldoms vadovauja parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius

BALANDŽIO 16 D., ŠV. VELYKŲ SEKMADIENIS, 8.00 val. Viešpaties Prisikėlimas (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje) 11.00, 12.30 ir 18.00 val. Šv. Mišios (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje


BALANDŽIO 17 D., ANTROJI VELYKŲ DIENA, 8.00 val. Šv. Mišios (Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje) 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 val. Šv. Mišios. (Kristaus Prisikėlimo bazilikoje)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021