Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Pas Viešpatį iškeliavo Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Atstatymo komiteto narys, prof. Vytautas Nezgada (1930 - 2017 m.) (2017-03-13)

Paskelbta: 2017-03-14
2017 m. kovo 13 dieną, eidamas 88-iuosius metus, Kauno Klinikose mirė ilgametis Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Atstatymo komiteto narys, prof. Vytautas Nezgada (1930 - 2017).

Vytautas Nezgada gimė 1930 m. vasario 16 d. Vilkaviškio apskrityje, Vištyčio valsčiuje, Rėčiūnų kaime, gausioje vidutinio ūkininko - kaimo seniūno šeimoje.

1944 m. rudenį vokiečiams besitraukiant šeima buvo išvežta į Vokietiją, iš kurios sugrįžo 1947 m.

Vytautas  mokėsi Vištyčio progimnazijoje, Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultete. 1958 m. baigęs institutą, dirbo Klaipėdos faneros ir medvilnės audimo fabrikuose, o 1960 m. perkeltas dirbti į Lietuvos tekstilės institutą. 1971 m. apgynė mokslų kandidato, o 1988 m. - habilituoto daktaro disertacijas.

Prasidėjus atgimimui, aktyviai įsijungė į politinę, visuomeninę veiklą, buvo Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas, Sąjūdžio Seimo narys. 1996 m. kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius (iškėlė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.)

1993 m. buvo pakviestas į Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Atstatymo komitetą. Profesorius Vytautas Nezgada prisiminė, kad žmonės tuo metu labai daug aukojo bažnyčios labui, tačiau tuomečio Atstatymo komiteto nariai delsė pradėti darbus, tikėjosi, kad viską padarys gamykla.

„Po dviejų pinigų reformų iš suaukotos pinigų krūvos liko tik krūvelė, o Radijo gamykla bankrutavo. Man, tuomet įsitraukusiam į komiteto veiklą, buvo patikėta ieškoti rėmėjų. Žinoma, pirmiausia atėjau į 1990 m. nepriklausomu dienraščiu tapusios “Kauno dienos” redakciją. Po rašinių dienraštyje vėl ėmė plaukti žmonių aukos”, - kalbėjo profesorius ir pridūrė, kad pirmojo milijono iš Vyriausybės sulaukta tik 1997 m.

1997 m. lapkričio 9 d. Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje įvyko pirmosios šv. Mišios. „Išėję į šventorių stebėjomės – kiek žmonių iš visos Lietuvos suvažiavo”, - jaudindamasis istorinę datą prisiminė Vytautas.

Profesorius negailėdamas laiko ir sveikatos nuoširdžiai darbavosi atstatant Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią. Jis niekada neatsisakė  papasakoti atvykusiems piligrimams apie Tautos šventovės praeitį, atstatymo darbus.

Profesorius  buvo dažnas svečias  parapijos organizuojamose  sekmadienio popietėse, kuriose pristatydavo savo kūrybą. Vytautui daug teko išgyventi: tėvelio netektį, karą. Visa tai jis aprašo savo prisiminimų knygoje „Gyvenimo kelyje“.

„Būčiau neteisus, jeigu sakyčiau, kad gyvenimas praėjo veltui, ir jis manęs nepamokė, kad nepasisėmiau iš to gėlo šaltinio tokio reikalingo sielos atgaivai nepaprastai tyro vandens“.

2008 m. Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos nutarimu Vytautas Nezgada už nuopelnus atstatant Paminklinę Prisikėlimo bažnyčią buvo apdovanotas padėkos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ .

Vytautas Nezgada su Dievo palaima pasiekęs savo tikslą, išliko ištikimas Lietuvai, jos meilei.

Vytautas Nezgada bus pašarvotas kovo 15 d. 16.00 val. laidojimo namuose (Sąjungos a. 3, Vilijampolė). Laidotuvių šv. Mišios aukojamos kovo 17 dieną (penktadienį) 12.00 valandą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Po šv. Mišių Vytautas Nezgada laidojamas Petrašiūnų kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok, Viešpatie!

                                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021