Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. vasario 26 d. 12.00 val. Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišiose melsime Dievo palaimos ir sveikatos 100-ąsias gimimo metines švenčiančiam Pranui Žiauberiui

Paskelbta: 2017-02-24

Maloniai kviečiame Laisvės kovotojus, Laisvės kovų dalyvius, buvusius politinius kalinius, tremtinius, karius savanorius, birutietes, šaulius bei visus geros valios žmones pasimelsti ir pabūti kartu su Jubiliatu

Kviečia: Prano Žiauberio šeima, ses. Ramutė Budvytytė ir parapijos Jaunų šeimų ratelis, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021