Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. kovo 1 d. - Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia

Paskelbta: 2017-02-22
Pamaldos vyks 7.00, 8.00 ir 10.00 mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje, 18.00 val. bazilikoje. Šv. Mišių metu tikinčiųjų galvos bus barstomos pelenais. Pelenų dienoje ir penktadieniais gavėnioje privalomas pasninkas, susilaikome nuo pasilinksminimų. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 17.30 val. bus apmąstomi kryžiaus keliai
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021