Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. kovo 18 d., šeštadienį, kviečiame į piligriminę kelionę prie Garbingojo Dievo Tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kapo Kaišiadorių katedroje

Paskelbta: 2017-02-16

2017 m. vasario 15 d. Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d.

Kviečiame piligrimus maldoje dėkoti už arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir tarnystę; taip pat melstis, kad atvertume savo širdis Dievo malonei ir tinkamai pasirengtume beatifikacijai.

Norinčius vykti, prašome  registruotis raštinėse

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021