Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2017 m. vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Paskelbta: 2017-02-01

10.00 val. iškilmingos šv. Mišios bazilikoje. Eucharistijos liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas L.Virbalas SJ.
Šv. Mišiose giedos Kauno Kultūros centro "Tautos namai" mišrus choras "Diemedis".

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021