Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kviečiame registruotis į Alfa kursą

Paskelbta: 2017-01-23
Alfa kursą praves parapijos tikybos metodinio centro mokytojas Gabrielius Velička su savo komanda. Norintys dalyvauti kviečiame registruotis parapijos raštinėse arba kreiptis į Gabrielių, tel. 860818938
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021