Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Birželio 24 d. (antradienį) Kauno arkivyskupijos globėjo – Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmės

Paskelbta: 2008-06-05
11 val. IŠKILMINGAS EUCHARISTIJOS ŠVENTIMAS
Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, (Žemaičių g.31b)
kurioms vadovaus arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ
giedos Kristaus Prisikėlimo bžn. choras, vad. Danguolė Beinarytė

12 val. KONFERENCIJA
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios salėje

• pasirengimo Švč. M.Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui arkivyskupijoje vykusių renginių akimirkos

• Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ pranešimas apie šiandienines Kauno arkivyskupijos sielovados aktualijas ir pasirengimą Jubiliejui

• Apdovanojimų Kauno arkivyskupijai nusipelniusiems asmenims įteikimas

• muzikinis intarpus atliks solistė Iveta Ivanauskaitė, vad. Eglė Starkevičienė

Visus tikinčiuosius kviečiame dalyvauti ir melstis už mūsų arkivyskupijos dabartį ir ateitį.

                                                Kauno arkivyskupijos kurijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021