Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Birželio 7 d., šeštadienį, Lietuvos katalikų moterų sąjungos suvažiavimas

Paskelbta: 2008-05-28
LIETUVOS KATALIKIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS 100-ŲJŲ METINIŲ  SUVAŽIAVIMO PROGRAMA 

RENGINIO GLOBĖJAS - KAUNO ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS J. E. SIGITAS TAMKEVIČIUS SJ

10.00 VAL. – ŠV. MIŠIOS PAMINKLINĖJE KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOJE (ŽEMAIČIŲ G. 31A);
11.00 – 12.00 VAL. – DALYVIŲ REGISTRACIJA. KAVA. (BAŽNYČIOS KONFERENCIJŲ SALĖJE);
12.00 VAL. – SVEIKINIMAI.
12.30 – 15.00 VAL. – PRANEŠIMAI:
1. „KATALIKĖS MOTERS ŠIMTMEČIO KELIAS LIETUVOJE“
DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ (ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS, VILNIAUS PEDAGOGINIS
UNIVERSITETAS);
2. „MOTERIS, BAŽNYČIA, VISUOMENĖ, ATEITIS. (ŠIANDIENOS IŠŠŪKIŲ PRASMĖ)“
TĖVAS KĘSTUTIS BRILIUS MIC;
3. „PRELATO POVILO JANUŠEVIČIAUS KELETAS SOCIALINĖS IR KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS ORGANIZAVIMO VEIKLOS ASPEKTŲ“
LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO XIX A. ISTORIJOS SKYRIAUS MOKSLO DARBUOTOJA DR. VILMA ŽALTAUSKAITĖ;
4. „EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS IŠŠŪKIAI LIETUVOS ŠEIMOS INSTITUTUI“
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖ VILIJA ALEKNAITĖ – ABRAMIKIENĖ;
5. „MOTERS – MOTINOS VAIDMUO LIETUVOJE ŠIANDIEN“
SOC. MOKSLŲ DR. RAMUNĖ JURKUVIENĖ;
6. „ŠEIMA – VALSTYBĖS ATEITIES GARANTAS“
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖ IRENA DEGUTIENĖ.
15.00 – 16.00 VAL. – PIETŪS. VAIŠINA KAREIVIAI.
16.00 – 16.30 – KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJŲ VEIKLOS APŽVALGA NEPRIKLAUSOMYBĘ ATGAVUSIOJE LIETUVOJE.
16.30 VAL. – DVASIOS TĖVO JUOZAPO ANTANAVIČIAUS BAIGIAMASIS ŽODIS.
16.50 VAL. – KONCERTAS.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021