Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Birželio 1 d. – Švč. Jėzaus Širdies atlaidai

Paskelbta: 2008-05-08

 

Iš nuostabios meilės žmonijai Kristus pasiaukojo mirti ant kryžiaus ir, iš atverto šono liedamas kraują ir vandenį, davė sakramentams galybę. Ir visi, atvertos Širdies kvietimą išgirdę, su džiaugsmu gali nuolat semtis malonių iš to išgelbėjimo šaltinio. (Kun. A. Kazlauskas)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021