Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužės 11-oji – Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmės

Paskelbta: 2008-05-08

 

Apvainikuodamas Velykų slėpinį, visiems, kurie per Kristų tapo tavo, Dieve, įvaikiais, tu atsiuntei Šventąją Dvasią. Pačioje Bažnyčios pradžioje Šventoji Dvasia visas tautas išmokė pažinti Dievą ir įvairių kalbų žmones sutelkė į vieną tikėjimą. (Artuma nr. 5) 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021