Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužė – Švč. M. Marijos mėnuo

Paskelbta: 2008-04-25

 

Gegužę giedame Palaimintosios Mergelės Marijos litaniją, sukurtą Lorete. Pasitelkdami poetinę formą ir pasinaudodami Šventuoju Raštu mes įžiūrime į tą, kuri pagimdė mūsų Mokytoją ir Viešpatį. Mariją sveikinti galime tik todėl, kad ji priėmė Šventąją Dvasią ir leido Jai vadovauti savo gyvenimui. Ateik, Šventoji Dvasia, ir perkeisk mūsų būtį ir buitį. (kun. A. Kazlauskas)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021