Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužės 22 d., penktadienį, Tikybos dėstymo mokyklose 25-čio renginys Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

Paskelbta: 2015-05-14

Programoje:

15.00 val. renkamės, ruošiame vaišes

16.00 val. šv. Mišios  bazilikoje

 17.00 val.  Prisiminimų popietė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021