Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo kopijos piligriminė kelionė Kauno I dekanato parapijose

Paskelbta: 2008-03-15

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021