Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Skelbimai

Balandžio 4 - 6 d. Gavėnios rekolekcijos parapijoje

Paskelbta: 2014-03-12



2014 m. GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyks šia tvarka:

Balandžio 4 d. Penktadienis
17.10 val. Rekolekcijų pradžia. Himnas į Šventąją Dvasią
17.15 val. Kryžiaus kelias
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas

Balandžio 5 d. Šeštadienis
08.00 val. Šv. Mišios pamokslas
09.00 val. Šv. Mišios, pamokslas
17.00 val. Švč. Sakramento adoracija. Graudūs verksmai
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas

Balandžio 6 d. Sekmadienis
08.00 val. Šv. Mišios, pamokslas
09.30 val. Šv. Mišios, pamokslas
11.00 val. Šv. Mišios, pamokslas
12.30 val. Šv. Mišios, pamokslas
17.30 val. Graudūs verksmai
18.00 val. Šv. Mišios, pamokslas, Švč. Sakramento procesija.

Rekolekcijoms vadovauja Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons., bažn. t. lic. Adolfas Grušas

Parapijos klebonas
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021