Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Vasario 16-oji – Lietuvos nepriklausomybės diena

Paskelbta: 2008-01-31
Dėkodami už savo Lietuvą, mes išpažįstame tave, Tėve, ir tave garbiname už didžius tavo darbus pasauly. ("Artuma, Nr. 2)
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021