Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Sausio 13- toji – Viešpaties Krikšto šventė

Paskelbta: 2008-01-07

 

Balsui iš dangaus nuaidėjus, mes tikime, Tėve, kad tavo Žodis gyvena tarp mūsų, o Šventajai Dvasiai tarsi balandžiui nusileidus suprantame, kas tavo Sūnus Kristus yra pateptas džiaugsmo aliejumi ir atsiųstas nešti gerosios naujienos... („Artuma“ nr 1)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021