Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kilnojamos 2008 m. bažnytinės šventės

Paskelbta: 2008-01-07

Vasario mėn. 6 d. - Pelenų diena, kuria pradėsime Gavėnios pasninką.
Kovo mėn. 23 d. džiaugsmingai švęsime Velykas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą.
Gegužės mėn. 4 d. minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Žengimą į dangų.
Gegužės mėn. 11 d. – Sekminių šventė.
Gegužės mėn. 25 d. – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventė.
Lapkričio mėn. 30 d. – pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021