Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Vasario 13 d. (trečiadienį) – Pelenų diena. Gavėnios pradžia

Paskelbta: 2013-02-05
Tikinčiųjų galvos bus barstomos pelenais. Šią dieną tikintiesiems privalomas pasninkas.
Šv. Mišios aukojamos mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje 7.00, 8.00 ir 10.00 val.,  Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje 18.00 val.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021