Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Tikinčiųjų dėmesiui!

Paskelbta: 2012-12-17
Gruodžio 24 d.  Kūčių dieną yra privalomas pasninkas. Kūčių vakarą 22.00 val. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyks Bernelių šv. Mišios. Šv. Mišiose giedos choras „Jaunystė“ ir A. Kačanausko muzikos mokyklos chorinio dainavimo grupės „Dangi“, „Dangiukai“, vad. D. Beinarytė.

Gruodžio 25 d., pirmąją Šv. Kalėdų dieną, pamaldos vyks sekmadienio tvarka: mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje – 8.00  val.,  Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje – 8.00; 9.30; 11.00; 12.30  ir 18.00 val.

Gruodžio 26 d., antrąją Šv. Kalėdų dieną, pamaldos vyks mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje – 8.00  val., Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje – 9.30; 12.00 ir 17.00 val.

12.00 val.  švęsime Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios 8-ąsias konsekravimo metines. Šv. Mišiose giedos Kauno sakralinės muzikos mokyklos  choras „Pastoralė“, vad. N. Jautakienė.

Po iškilmių už nuopelnus Kristaus Prisikėlimo parapijai bus apdovanojamas parapijietis, Pastoracinės tarybos narys Gintautas Paulauskas.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021