Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gruodžio 9 d.(sekmadienį) 11.00 val. - Padėkos šv. Mišios

Paskelbta: 2012-11-30
Šv. Mišias aukos  naujasis Abziri vyskupas  ir Kauno arkivyskupijos augziliaras  Kęstutis Kėvalas
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021