Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Rugsėjo 23 d. (sekmadienį) - Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai parapijoje

Paskelbta: 2012-09-03
Vyks atnaujintų parapijos namų (Aukštaičių g.) pašventinimo Šv. Mišioms vadovaus Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius SJ. iškilmė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021