Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Balandžio 2 - 7 d. Didžioji savaitė

Paskelbta: 2012-03-30
Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį kunigai išpažinčių klauso:

07.00 - 09.00 mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g.4 ),

17.00 - 20.00 val. paminklinėje Kristaus  Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31 b).


Did.  penktadienį  kunigai išpažinčių klauso paminklinėje  Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje: 

07.00-09.00 val. mons. V.Grigaravičius

09.00-11.00 val. kun. N. Šmerauskas

11.00-13.00 val. kun. V.Aleksandravičius

13.00-15.00 val. kun. A. Martusevičius

15.00-17.00 val. kun. V. Kudirka, jub. kun. V. Aleksandravičius , kan. dr. R. Pukenis

17.00-20.00 val. visi dirbantys sielovadoje kunigai 


Did. šeštadienį  kunigai išpažinčių klauso paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje: 

07.00-09.00 val. mons. V. Grigaravičius

09.00-11.00 val. kun. N. Šmerauskas

11.00-13.00 val. kun. V.Aleksandravičius

13.00-15.00 val. kun. A. Martusevičius

15.00-17.00 val. kun. V. Kudirka, jub. kun. V. Aleksandravičius, kan. dr. R. Pukenis

17.00-19.00 val. visi dirbantys sielovadoje kunigai


18.00 val. Did. ketvirtadienio Eucharistijos įsteigimo  pamaldoms vadovauja:
kleb. mons. Vytautas Grigaravičius,  koncelebruoja: kun. N. Šmerauskas, kun. A. Martusevičius, kun. V. Kudirka, kan. R. Pukenis,  jub. kun. V. Aleksandravičius, dr. kun. K. Kėvalas

18.00 val. Did. penktadienio Kryžiaus pagerbimo  pamaldoms vadovauja:
kleb. mons. Vytautas Grigaravičius

20.00 val. Did. šeštadienio Velyknakčio pamaldoms vadovauja:
kleb. mons. Vytautas Grigaravičius,  koncelebruoja: kun. N. Šmerauskas, kun. A. Martusevičius, kun. V. Kudirka, kan. R. Pukenis,  jub. kun. V. Aleksandravičius.


Didžiojo Velykų  tridienio apeigas komentuoja kun. Audrius Martusevičius

                                                                     Parapijos klebonas 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021