Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Vasario 16 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. Šv. Mišios už Lietuvą

Paskelbta: 2012-01-30
Šv. Mišių liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Maloniai kviečiame tikinčiuosius dalyvauti iškilmėje
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021