Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje - vikaras kun. Audrius Martusevičius (2012-01-11)

Paskelbta: 2012-01-11

 

Sausio 9 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ dekretu kunigas Audrius Matusevičius yra skiriamas Kristaus Prisikėlimo parapijoje vikaru su teise laiminti santuokas (išsamiai žr. http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=735).

 

D. Gerb. kun. Audriau, tebūna gyvenime visko: ir džiaugsmo ir skausmo, ir pakilimų, ir mažyčių kritikų, tegul visada telydi Jus Dievo meilė ir gailestingumas. Tikėkite savimi ir kurkite gyvenimą tokį, kokiame norite gyventi.

                                              Kristaus Prisikėlimo parapija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021