Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

A†A kun. dr. Arvydas Žygas (1958 - 2000 - 2011)

Paskelbta: 2011-05-20
Atsisveikinimas su a.a. kun. A. P. Žygu birželio 7 d. – 10 d.
Kun. A. P. Žygas bus laidojamas Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume.
Laidotuvių Mišios – birželio 10 d. 12 val. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021