Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužės 13 d. (penktadienį) - Marijos diena Šiluvoje

Paskelbta: 2011-05-09

Nuo 1981 metų gyvuoja tradicija kiekvieno mėnesio 13-ąją – Marijos dieną keliauti į Šiluvą. Čia vyksta pamaldos, prašant Marijos užtarimo, įvairiomis intencijomis, ypač meldžiamasi už Tėvynę Lietuvą.
Ši tradicija kilo tuometiniam Šakių dekanui kun. Juozui Žemaičiui MIC pargabenus airių katalikų dovaną Lietuvos katalikams – Švč. Mergelės Marijos statulą. Greitai šis pamaldumas paplito. Šiluvos klebonas mons. Vaclovas Grauslys 1988 m. liudijo, kad kiekvieno mėnesio 13-ąją sumą koncelebruoja nuo 15 iki 25 kunigų. Komunijų kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną išdalijama 1500–2000. Monsinjoras V. Grauslys atkreipia dėmesį, kad šis pamaldumas vis labiau plinta, pavyzdžiui, 1984 m. švenčiant kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną išdalyta 28 900 komunijų, t. y. 2900 daugiau nei 1983 metais. Tradicija švęsti mėnesio 13-ąją dieną negęsta ir Lietuvai atgavus Nepriklausomybę.

PAMALDŲ TVARKA

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje
9 val. Šv. Mišios
10 val. Rožinio malda
11 val. Švč. Sakramento adoracija
12 val. Pagrindinės šv. Mišios, vadovauja vyskupas

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje
8 val. Šv. Mišios
10 val. Šv. Mišios

Išvykstame 7.00val. nuo Jono Pauliaus II piligrimų centro, registruotis tel.: 868615225 arba el.p.: piligrimu.c@kn.lcn.lt
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021