Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Balandžio 16–25 d. – Dieviškojo Gailestingumo maldos savaitė prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo parapijoje (programa)

Paskelbta: 2011-04-08

Balandžio 16 d., šeštadienis

16.00 val. Gavėnios rekolekcijos parapijos institucijų vadovams ir pastoracinės tarybos nariams paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Rekolekcijų vadovas – kun. Nerijus Smerauskas (Žemaičių g. 31A)

17.00 val. Gailestingojo Jėzaus paveikslo sutikimas ir priėmimas iš Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos tikinčiųjų paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Vadovauja mons. Vytautas Grigaravičius

17.15 val. Gailestingumo katechezė paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Veda mons. Vytautas Grigaravičius. Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos. Asmeninė išpažintis

18.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas. Aukoja mons. Vytautas Grigaravičius. Gailestingumo vainikėlis ir litanija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Meldžiasi parapijiečiai

Balandžio 17 d., VIEŠPATIES KANČIOS – VERBŲ SEKMADIENIS

7.30 val. Graudūs verksmai prie išstatyto Švč. Sakramento mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 6). Vadovauja mons. Vytautas Grigaravičius

8.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja mons. Vytautas Grigaravičius

9.15 val. Gailestingumo katechezė paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Veda kan. Robertas Pukenis

9.30 val. Šv. Mišios ir pamokslas paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja kan. Robertas Pukenis

10.30 val. Gailestingumo vainikėlis ir litanija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Meldžiasi parapijiečiai

11.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas. Eucharistinė procesija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja ir procesiją veda mons. Vytautas Grigaravičius

12.30 val. Šv. Mišios vaikams ir pamokslas paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja kun. Nerijus Šmerauskas

15.00 val. Gailestingumo vainikėlis ir litanija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Meldžiasi parapijiečiai

17.30 val. Graudūs verksmai paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Vadovauja mons. Vytautas Grigaravičius

18.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas. Eucharistinė procesija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja ir procesiją veda kun. Nerijus Šmerauskas

Balandžio 18 d., Didysis pirmadienis

7.00 val.
Šv. Mišios ir pamokslas mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja teol. dr. kun. Kęstutis Kėvalas

8.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja kun. Nerijus Šmerauskas

8.30-17.00 val. Eucharistinė Švč. Sakramento adoracija mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Adoruoja parapijiečiai

15. 00 val. Gailestingumo vainikėlis ir litanija mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje.Meldžiasi parapijiečiai

16.00 val. Krikščioniškojo klubo filmas apie šv. Faustiną paminklinės Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje

17.15 val. Gailestingumo katechezė paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Veda mons. Vytautas Grigaravičius. Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos. Asmeninė išpažintis

18.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja mons. Vytautas Grigaravičius. Gailestingumo vainikėlis ir litanija. Meldžiasi parapijiečiai

Balandžio 19 d., Didysis antradienis

7.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja teol. dr. kun. Kęstutis Kėvalas

8.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja kun. Nerijus Šmerauskas

8.30–17.00 val. Eucharistinė Švč. Sakramento adoracija mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Adoruoja parapijiečiai

15.00 val. Gailestingumo vainikėlis ir litanija mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Meldžiasi parapijiečiai

17.15 val. Gailestingumo katechezė paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Veda kun. Nerijus Šmerauskas. Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos. Asmeninė išpažintis

18.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja mons. Vytautas Grigaravičius. Gailestingumo vainikėlis ir litanija. Meldžiasi parapijiečiai

Balandžio 20 d., Didysis trečiadienis

7.00 val.
Šv. Mišios ir pamokslas mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja teol. dr. kun. Kęstutis Kėvalas

8.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja kun.Nerijus Šmerauskas

8.30–17.00 val. Eucharistinė Švč. Sakramento adoracija mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Adoruoja parapijiečiai

15.00 val. Gailestingumo vainikėlis ir litanija mažojoje. Meldžiasi parapijiečiai

18.30 val. Taize pamaldos mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Gailestingumo katechezė. Veda kun. Nerijus Šmerauskas. Atgailos ir sutaikinimo pamaldos. Asmeninė išpažintis

18.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja mons. Vytautas Grigaravičius. Gailestingumo vainikėlis ir litanija. Meldžiasi parapijiečiai

Balandžio 21 d., Didysis ketvirtadienis

10.00 val.
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje. Jungiamės su Kauno arkivyskupijos tikinčiaisiais ir dalyvaujame šiose Mišiose

15.00 val. Gailestingumo vainikėlis ir litanija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Meldžiasi parapijiečiai

16.00–19.00 val. Išpažinčių klausymas paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje

18.00 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja mons. Vytautas Grigaravičius

19.00 val. Eucharistinė Švč. Sakramento adoracija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Adoruoja parapijiečiai

Balandžio 22 d., Didysis penktadienis

9.00–18.00 val. Eucharistinė Švč. Sakramento adoracija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Adoruoja parapijiečiai

9.00–19.00 val. Išpažinčių klausymas paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje

15.00 val. Gailestingumo vainikėlis ir litanija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Meldžiasi parapijiečiai

18.00 val. Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Vadovauja mons. Vytautas Grigaravičius

20.00 val. Kryžiaus kelio eisena Kauno miesto gatvėmis. Jungiamės su Kauno arkivyskupijos tikinčiaisiais ir dalyvaujame eisenoje

Balandžio 23 d., Didysis šeštadienis

9.00–20.00 val. Eucharistinė Švč. Sakramento adoracija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Adoruoja parapijiečiai

9.00–21.00 val. Išpažinčių klausymas paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje

15.00 val. Gailestingumo vainikėlis ir litanija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.Meldžiasi parapijiečiai

20.00 val. Velyknakčio Vigilija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Vadovauja mons. Vytautas Grigaravičius

Balandžio 24 d., VELYKOS – KRISTAUS PRISIKĖLIMO SEKMADIENIS

8.00 val. Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja kan. Robertas Pukenis

8.00 val. Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios ir Eucharistinė procesija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja mons. Vytautas Grigaravičius

11.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja mons. Vytautas Grigaravičius

12.30 val. Šv. Mišios ir pamokslas paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja kun. Nerijus Šmerauskas

17.30 val. Gailestingumo vainikėlis ir litanija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.Meldžiasi parapijiečiai

18.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja kun. Nerijus Šmerauskas

Balandžio 25 d., Velykų antroji diena, pirmadienis

8.00 val. Šv. Mišios ir pamokslas mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja mons. Vytautas Grigaravičius

9.30 val. Šv. Mišios ir pamokslas paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Aukoja kan. Robertas Pukenis

10.30 val. Gailestingumo vainikėlis ir litanija paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Meldžiasi parapijiečiai

11.00 val. Šv. Mišios paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ. Horeljefo „Prisikėlęs Kristus“ šventinimas. Moksleivių kūrybinių darbų konkurso „Dievo Gailestingumas“ laureatų apdovanojimas

12.00 val. Gailestingojo Jėzaus paveikslo išlydėjimas į Šv. Gertrūdos (Marijonų) rektoratą. Vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ

Kiti Dievo Gailestingumo metams skirti renginiai

Balandžio 26–29 d.

9.00–10.00 val.
Gailestingumo pamokos Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos mokyklų ir gimnazijų mokiniams paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje

Gegužės 11 d., trečiadienis

19.00 val. VI tradicinis festivalis-koncertas „Giesmės Marijai – 2011“ paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje. Dalyvauja Kauno miesto muzikos, vidurinių mokyklų chorai bei berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“. Choro meno vad. Vytautas Miškinis.

Šio festivalio iniciatoriai – Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorė Nijolė Jautakienė, Salvinija Jautakaitė-Hargreaves ir Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Gegužės 22 d., sekmadienis

16.00 val. Lietuvos berniukų chorų festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją" 2011 m. Dalyvauja Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“. Choro meno vad. Ksaveras Plančiūnas

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021