Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2011 m. – Dievo Gailestingumo metai

Paskelbta: 2010-12-29

Jiems skirti renginiai prasidėjo sausio 15 d. 17. 30 val.  šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Čia buvo pašventintos ir į visas Lietuvos vyskupijas išlydėtos paties Išganytojo per šv. Faustiną perduotu prašymu Vilniuje nutapyto ir tikinčiųjų Dievo Gailestingumo šventovėje gerbiamo Gailestingojo Jėzaus paveikslo foto kopijos.

Visus metus jos keliaus iš parapijos į parapiją, iš bendruomenės į bendruomenę ne tik Lietuvoje, bet ir tarp tautiečių užsienyje, primindamos tikintiesiems, kad pagrindinė Dievo savybė yra jo gailestingumas. Belieka tik jį priimti ir sąmoningai tuo gyventi.

Kauno arkivyskupijoje piligriminę kelionę paveikslas pradėjo 2011 m. sausio 16 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Gailestingojo Jėzaus paveikslas pagerbiamas Šiluvoje tradicinių Šilinių atlaidų metu, 2011 metų rugsėjo 7–15 dienomis.

Dievo Gailestingumo metų ir Gailestingojo Jėzaus paveikslo piligriminės kelionės užbaigimas – 2011 m. gruodžio mėn. 26 d. 12 val. paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.  (Vilniaus ir Kauno arkivyskupijos kurija) Dievo Gailestingumo 2011 metų  programa Kauno arkivyskupijoje 

 


 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021