Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gruodžio 31 d. (penktadienį) 18.00 val. - Padėkos šv. Mišios už 2010 metus

Paskelbta: 2010-12-27

Mieli broliai ir seserys Kristuje, mes, krikščionys, du kartus metuose visu rimtumu apmąstome praeitį, dabartį ir ateitį. Tai darome pradedami liturginius metus, kai adventiniu laikotarpiu daugiausia apmąstome savo sielos reikalus.

Antrą kartą, daugiau kaip po mėnesio, sutikdami naujuosius metus vėl mes peržvelgiame savo gyvenimą, susikaupdami ties tuo, ką nuveikėme su Dievu, kas geriausio per praėjusius metus, kokią patirtį atsinešame, kad galėtume toliau tęsti Dievo plano, skirto mums vykdymą.

                                              (Mons. V.Grigaravičius)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021