Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus KALĖDINIS SVEIKINIMAS (+audio)

Paskelbta: 2010-12-23AUDIO >> 


Mieli broliai ir seserys užgimusiame Jėzuje Kristuje!

Ar visi plačiai atvėrėme savo širdžių duris su meile bei pasitikėjimu priimti Jėzų ir leidomės perkeičiami Jo Dvasios?

Šiandieninio pasaulio žmonių egoizmas, savimeilė, savanaudiškumas, garbės ir valdžios troškimas atšaldė, atitolino vienus nuo kitų, o svarbiausia – nuo Dievo. Mano brangieji, šv. Kalėdų naktį visiems nuoširdžiai linkiu ir kviečiu – ateikite, sušilkite prie Kūdikėlio Jėzaus kaitrios ir mylinčios širdies, sugriaukite savo širdyse mūro sienas, pastatytas iš kasdienybės apmaudo, neišspręstų problemų bei pykčio.

 Atminkime, kad svarbiausia yra žmogus, o ne daiktai, kuriuos dažnai vieni kitiems dovanojame, reikalaudami atlygio, dėkingumo ir dėmesio. Ar nepernelyg esame įpratę viską įkainoti, parduoti ir pirkti, netgi meilę, šypseną, gerumą... Kartais tiesiog pamirštame, kad gali būti ir neįkainojamų, ir nepamatuojamų dalykų.

Taip pat norėčiau palinkėti kuo daugiau didžiadvasiškumo ir kuo mažiau godumo, daugiau duoti ir kuo mažiau reikalauti, dažniau šypsotis ir mažiau verkšlenti, visus mylėti Kristaus meile, kad širdyje neliktų vietos pavydui, egoizmui, savajam „aš“. Svarbiausia visada turėkime drąsos nusigręžti nuo viliojančio blogio ir skelbti gėrį, kurio vardas – Jėzus. Ir jei kas nors paklaustų tavęs, kas yra krikščionis, kad nedvejodamas drąsiai galėtum atsakyti: „Štai, pažvelk į mane!”

O dabar susiimkime už rankų, stipriai savo delnais suspauskime kito delną, pažvelkime vienas kitam į akis ir nuoširdžiai nusišypsokime. Kiekvienas mūsų esame Dievo dovana šiam pasauliui, Jėzaus Kristaus brolis ir sesuo, todėl mylėkime vienas kitą, kaip Jis mus mylėjo.

 Šią Šventąją Naktį išeidami iš bažnyčios išsineškime savo meilę ir apdovanokime ja kiekvieną sutiktąjį – vargšą, kaimyną, netgi priešą. Apglėbkime Kristaus mylinčiu glėbiu savo artimuosius ir padovanokime jiems savo mylinčios širdies dalelytę.

                                               Visus jus su meile apkabinantis
                                              parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021