Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Tikinčiųjų dėmesiui!

Paskelbta: 2010-12-13

 

Kūčių naktį 22.00 val. Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje vyks Bernelių šv. Mišios. Bernelių šv. Mišiose giedos A. Kačanausko muzikos mokyklos estradinio dainavimo grupės „Dangi“ ir „Dangiukai“.

Pirmąją Šv. Kalėdų dieną pamaldos vyks sekmadienio tvarka: mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje – 8.00 val., Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje – 8.00; 9.30; 11.00, 12.30 ir 18.00 val.

Antrąją Šv. Kalėdų dieną pamaldos vyks mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje – 8.00 val.,
Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje – 9.30; 12.00 ir 18.00 val.

12.00 val. švęsime Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios konsekravimo 6-ąsias metines. Vyks Laisvės metų uždarymas. 

 Mišių metu giedos Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis merginų choras. Choro vadovas – Viktoras Masevičius, chormeisterė, koncertmeisterė  Vita Tamulionytė.

Po iškilmių už nuopelnus Kristaus Prisikėlimo parapijai bus apdovanojami: kun. Gintautas Kabašinskas, Birutė Vasylienė, Vytas ir Aleksandra Bancevičiai.

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021