Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Advento rekolekcijos

Paskelbta: 2010-11-24

... Mes raginami nuolat budėti. Tam, kad širdis neapsuktų, tam, kad galėtume atidaryti duris Kristui.
Adventas yra dvigubas procesas. Ne tik mes einame, tačiau ir pats Dievas eina... Visada link mūsų. Šiandien sustokime ir įsiklausykime... Galbūt Jis beldžia į mūsų širdies duris? Duris, kurios atsidaro tik iš vidaus. Kaip mes pasitiksime Viešpatį, ar atidarius duris iš kurio nors mūsų širdies palėpės kampo nepasklis nors ir pats slapčiausias, tačiau blogas kvapas? Į šį klausimą atsakykime kiekvienas patys sau. Ir ryžkimės žengti naują žingsnį. (N. Pipiras) 

 
Gruodžio 18 d. 18.00 val. Advento rekolekcijos Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje

Gruodžio 19 d. – sekmadienio tvarka

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021