Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Renginių tvarkaraštis

SVARBIAUSI RENGINIAI 2021 m.

BIRŽELIS

13 d. Parapijos bendruomenės piligriminė kelionė į Šiluvą

19 d. 10.00 val. šv. Mišios už  gyvus ir mirusius buvusios Kauno radijo gamyklos bei „Bangos“ susivienijimo darbuotojus | bazilikoje


NUOLATINIAI SUSITIKIMAI

Kiekvieną trečiadienį 13.00 val.
Pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“ popietė | konferencijų salėje

Kiekvieno mėnesio trečią penktadienį
Naktinė Švč. Sakramento adoracija | mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, Aukštaičių g. 4


Renginių kalendoriaus archyvas mėnesiais iki 2021 m. Velykų

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021