Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų kongregacijos 80- mečio paminėjimas (2010-06-11)

Paskelbta: 2010-06-17

 

Birželio 11 d., Švč. Jėzaus Širdies iškilmės dieną, parapijoje veikianti Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacija minėjo savo įkūrimo aštuoniasdešimties metų jubiliejų.

17 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišias aukojo seseris savo apsilankymu pagerbęs apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Luigi Bonazzi. Drauge koncelebravo Kauno arkivyskupo Augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, kiti kunigai.

Sakydamas homiliją, nuncijus pabrėžė pasitikėjimo ir atsidavimo Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai svarbą, dėkojo seserims už didelį atsidavimą Bažnyčiai ir Tėvynei, tikėjimo, doros ir meilės puoselėjimą.

Po Šventų Mišių bažnytėlėje vyko muzikos ir minties vakaras, kuriame dalyvavo Vilniaus šv. Kristoforo orkestras, vadovaujamas Donato Katkaus. Buvo prisiminti pagrindiniai kongregacijos istorijos akcentai, savo mintimis dalijosi buvę seserų auklėtiniai - parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir maestro Donatas Katkus.

Šventė baigėsi bendra agape seserų pranciškonių vienuolyne.
                                                                                            Kl. Nerijus  Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021