Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – kelionė į Vilnių (2010-06-02)

Paskelbta: 2010-06-09

 

Pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviai entuziastingai pritarė pasiūlymui - surengti ekskursiją į Vilnių. Birželio 2-ąją ir išvykome. Kartu su senjorais važiavo Sumos choro dalyvės bei „Gimtinės“ ansamblio dalyviai. Išvykstančius palaimino ir geros kelionės palinkėjo mūsų klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius.

Jau nuo pirmųjų kelionės minučių ekskursijų vadovė Angelė mums pasakojo Vilniaus istoriją. Taigi išgirdome įdomių faktų ne tik apie sostinę, bet ir apylinkes.

Pirmasis objektas – Šv.vyskupo Stanislovo ir Šv.Vladislovo arkikatedra bazilika, kuri yra Vilniaus istoriniame lopšyje. Malda Vilniaus katedroje savo vizitą Lietuvoje 1993 metais pradėjo popiežius Jonas Paulius II. Čia jaudina viskas. Šv. Kazimiero koplyčia kupina karališkos didybės, taurios prabangos ir harmonijos, tai vienas meniškiausių baroko stiliaus mauzoliejų visos Europos architektūroje. Karališkajame mauzoliejuje po šv. Kazimiero koplyčia – Lietuvos ir Lenkijos valdovo Aleksandro Jogailaičio karstas, karaliaus Žygimanto Augusto antrosios žmonos Barboros Radvilaitės palaikai, pirmosios – karaliaus Mindaugo katedros liekanos. Katedros mūrai, požemiai, dailės, architektūros vertybės liudija Lietuvos valstybės ir krikščionybės Lietuvoje istoriją.

Iš Arkikatedros bazilikos pėstute patraukėme į Šv. Pranciškaus ir Bernardino bažnyčią. Sakoma, kad visi atsidūrę Bernardinų aikštelėje susižavi. Bernardinų bažnyčia, šalia Šv. Onos bažnyčia – gotikos šedevras. Visas ansamblis turi ypatingą trauką, juolab, kai pabuvoji tose erdvėse, prisilieti prie istorijos.

Bernardinų bažnyčia beveik penkis dešimtmečius buvo uždaryta ir išniekinta. Atkuriamas jos grožis, dar laukia daug darbų, dar regimos žaizdos, bet ji gyva. Ir mes tuo pasidžiaugėme.

Ne vienas mūsų išvykos dalyvis yra buvę Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje, bet daugelio pageidavimu aplankėme ir šią šventovę . Presbiterijoje kabantys paveikslai primena jos statytoją - LDK etmoną ir Vilniaus vaivadą Mykolą Kazimierą Pacą, kuris taip išreiškė padėką Dievui už laimingą išsigelbėjimą karo su Maskva metu. Šešios koplyčios, Penkių Kristaus žaizdų, Švč. Mergelės Marijos Maloningosios bei kiti altoriai. Didinga, įspūdinga ir nepakartojama.

Valandėlę pasivaikščioję po Vilniaus senamiestį, išvažiuojame iš miesto ir užsukame į Belmontą, kur sukurta puiki erdvė poilsiui. Čia yra ir restoranai, bet jų mums neprireikė. Susėdę pavėsinėse prie krioklio turėjome gražią agapę. Ir nuovargio kaip nebūta, nes įspūdžių daug, o gamta visus atgaivino.

Autobusui pajudėjus Kauno link, taip pat nebuvo nuobuodžiaujančių. Juk kartu su mumis važiavo ansamblio „Gimtinė“ vadovai Rimantas ir Margarita Vaičekoniai. Rimanto rankose pravirko armonika, Margarita užtraukė ir ... visi pritarė. Taip ir liejosi viena po kitos mūsų pamėgtos, bet nepamirštos tautiškos dainos. Dvylika valandų užtruko mūsų išvyka, bet niekas nesiskundė, kad pavargo. Atsisveikinome su šypsenomis ir linkėjome daugiau prasmingų kelionių.

                                                                                            Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021