Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmoji Komunija (2010-05-23)

Paskelbta: 2010-06-09

Gražiausia man, kai skleidžiasi, pražysta gerumu
Žmogaus širdis, ir šypso neklastingos akys... Ir vėl gyvenimo grožiu tikėt imu,
Kai liejas atlaidumo upės plačios,
Taip dieviškai išmokusios mylėti,
Ir prie Aukštybių vartų pakylėti.
                         (R.Chabarina)

Sekminių išvakarėse ir saulėtą šventės rytą Kristaus Prisikėlimo bažnyčia sušvito ir suklego nuo jaunų veidų. Gal sutapimas, o gal ir Dievo valia, kad tądien buvo švenčiama Šventosios Dvasios atėjimo iškilmė, o kartu ir mūsų vaikų Pirmoji Komunija.

Pirmoji Komunija… Tai pati tyriausia ir gražiausia baltoji šventė po Krikšto. Kiek jausmų užplūsta, kai pirmą kartą vaikų nekalta siela priima Dievą, savo Kūrėją ir Išganytoją!

Nuo spalio mėnesio mergaitės ir berniukai ruošėsi šiai iškilmingai dienai. Mes labai dėkingi parapijos katechetei ses. Irenai, kuri puikiai bendravo su mūsų vaikais, mokė juos analizuoti, diskutuoti, išsakyti savo nuomonę, suprasti pagrindines tikėjimo tiesas ir jomis vadovautis savo gyvenime. Ji mokėjo sudominti vaikus taip, kad jie dar grįžę namo diskutuodavo vienu ar kitu klausimu.

Sustiprinę savo tikėjimo žinias vaikai laukė pokalbio su kunigu, po kurio sekė pirmoji išpažintis. Ačiū kunigui kan. Juozui Gražuliui, kuris be galo nuoširdžiai kalbėjo su vaikais, o vėliau ir suteikė jiems pirmąjį nuodėmių atleidimą. Vaikai labai jaudinosi, tačiau po nuoširdaus pokalbio su kunigu jų veiduose jau spindėjo didelis džiaugsmas, palengvėjimas ir susikaupimas prieš Pirmąją Komuniją.

Tėveliai buvo įtraukti į šv. Mišių auką: vieni skaitė skaitinius, kiti nešė atnašas. Atėjus lemtingai akimirkai, vaikų veidai surimtėjo ir jie priėmė Švenčiausiąjį Sakramentą - Dievo Kūną.. „Šlovink Viešpatį, mano siela, ir nepamiršk, koks jis geras“ – (Ps 103, 1-50).

Žvelgiant į tokį gausų tikinčiųjų būrį nejučia imi galvoti, kad žmonės (ir maži, ir dideli) ieško, prie ko prisiglausti, ieško paguodos, kažko dvasingesnio ir amžino... Vaikams, kai jie mokėsi, kun. Vincas Kudirka buvo uždavęs klausimą: „Kodėl jie tiki Dievu, juk niekada Jo nematė?“ Viena mergaitė atsakė: - „Meilės irgi niekas nematė, bet juk visi ją jaučia“.
Stebint susirinkusiųjų akis, kaip atidžiai jie klausosi, tiesiog geria Dievo žodį (vaikai šiandien kaip niekad susikaupę), tėveliai džiaugiasi, o kai kas ( matyt, seneliai stebėdami anūkėlius) net ašarą nubraukia, suprantame, kad tai svarbus įvykis tiek vaiko, tiek šeimos gyvenime.

Netrukus po šv. Mišių, kartu su kunigo palinkėjimu, kiekvienam vaikui, priėmusiam Pirmąją Komuniją, buvo įteikti pažymėjimai, prisiminimui visi nusifotografavo prie altoriaus. Šventės pabaigoje pirmosios grupės vaikai nuo bažnyčios apžvalgos aikštelės paleido į orą balionus, kuriose buvo įprasmintos jų svajonės ir norai.
Koks nenusakomas pojūtis, kokia palaima ir atgaiva. Tegul niekada neapleidžia tas jausmas, kad esame mylimi ir reikalingi. Dėkojam Viešpačiui, kurio ranka dosni, gera ir rūpestinga.

                                                             Mamos: Neringa Mitkienė ir Raimonda Kavaliauskienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021