Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventėmis gausi savaitė (2010-05-28)

Paskelbta: 2010-06-01

 

Paskutinė gegužės savaitė Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo gausi šventiniais renginiais.

Gegužės 24 d., pirmadienį, 15.30 val. šv. Mišioms, kurioms vadovavo klebonas mons. V. Grigaravičius, prasidėjo Lietuvos žemdirbių „Lietuvos kaimo spindulys – 2009 m.“ nominantų šventė.

Gegužės 26 d., trečiadienį, vyko jau tradicija tapęs chorų festivalis „Giesmės Marijai“, kurį organizavo Kauno sakralinė muzikos mokykla ir Kristaus Prisikėlimo parapija.

Festivalis prasidėjo Švč. M. Marijos litanija, kurią giedojo Sakralinės muzikos mokyklos vaikų, jaunimo chorai „Giesmė“, „Pastoralė“.

Šv. Mišioms vadovavęs klebonas mons. V. Grigaravičius kalbėjo apie Dievo dovanotus talentus kiekvienam žmogui, tačiau ne kiekvienas juos sugeba panaudoti gėrio kūrimui, tam, kad vykdytų Dievo pašaukimą vykdyti Jo valią. Nuolankiausias tarnystės ir pasitikėjimo Dievu pavyzdys yra Švč. M. Marija, kurios garbei skirtas šis vakaras. Jis taip pat paminėjo maestro Nijolės Jautakienės nuopelnus ugdant dvasingumą, meilę Dievui, Tėvynei ir žmogui jaunų žmonių ir klausytojų širdyse.
Po šv. Mišių koncerte skambėjo giesmės šlovinančios Motiną Mariją.

Gegužės 27 d. bažnyčios erdvė vėl prisipildė muzikos garsais. Koncertas skirtas berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ 50-mečiui. Dalyvavo Frankfurto (prie Oderio, Vokietija) berniukų choras Singakademie, vadovas Juergen Hintze Kelsterbach (Vokietija) muzikos mokyklos trombonų trio, vadovas Karl-Ernst Eschborn, Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“, meno vadovas K. Plančiūnas bei Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, meno vadovas R. Adomaitis .
Koncerto kulminacija – V. A. M. Karūnavimo mišios, kurias atliko jungtinis choras ir solistai: S. Martinaitytė, E. Grigaitytė, Ž. Voronovas, A. Apšega.

Gegužės 28 d. į bažnyčią rinkosi Kauno „Saulės“ gimnazijos abiturientai, jų auklėtojai, gimnazijos vadovai ir mokytojai. Jau tapo tradicija, jog kiekvieną reikšmingą šventę gimnazijos bendruomenė pradeda šv. Mišiomis. Šią dieną abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis.

Šv. Mišias aukojo mons. V. Grigaravičius. Jis pradžioje pasveikino susirinkusius, pasidžiaugė gražia gimnazijos tradicija ateiti pašlovinti Viešpatį, padėkoti Jam už teikiamas malonės dovanas.

Homilijoje, priminęs Jėzaus žodžius: „Prabėgs valandėlė - ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit“ (Jn 16,16), monsinjoras kalbėjo apie trumpą gyvenimo atkarpą, kuri netrunka prabėgti, todėl kvietė abiturientus branginti kiekvieną Dievo duotą gyvenimo akimirką. Svarbiausia gyventi taip, kad atsigręžus netektų gailėtis dėl veltui praleistų dienų (išsamiai žr. http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=12&nid=979&at=ar&pgi=1)

Baigdamas klebonas palinkėjo sėkmės, niekada nepamiršti padėkoti Dievui, nes viskas yra Jo valioje.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021