Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Apie Benediktą XVI (2010-05-26)

Paskelbta: 2010-06-01

 

Gegužės paskutiniojo trečiadienio popietėje senjorai vėl tęsė skaitymus iš Peter Seewald knygos „Benediktas XVI” . Labai įdomu atverti nors mažą langelį į Jozefo Racingerio gyvenimą. Tai neeilinė asmenybė. Kaip rašo šios knygos autorius: „Iš Bavarijos kilęs Jozefas Racingeris yra tikras krikščionis revoliucionierius. Nekintanti jo gyvenimo nuostata – ieškoti ir gelbėti tai, kas prarasta. Jis “nepatogus “ žmogus, nes užčiuopia laikmečio dvasią ir įspėja dėl modernių laikų klystkelių”.
Neseniai mūsų spaudoje buvo išspausdintas įdomus interviu su vatikanologu Marco Tosatti. Šį straipsnį buvo skaitę tik keletas senjorų, todėl popietėje ir su juo susipažinome.

Kadangi paskutinis gegužės trečiadienis, tai tradiciškai pasveikinome gegužės mėnesį gimusius: gėlės, linkėjimai. Ir nuoširdus pasikalbėjimas, pasidalinimas mintimis apie prabėgusius metus, rūpesčius ir džiaugsmus. Šis bendravimas prie arbatos ir kavos puodelio vis labiau suartina pagyvenusių žmonių sambūrio dalyvius.

                                                                                     Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021