Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - svečiuose pas seseris benediktines (2010-05-12)

Paskelbta: 2010-05-19


Gausus senjorų būrys susirinko gegužės 12-ąją prie Šv. Mikalojaus bažnyčios. Mus pasitiko Benediktinių vienuolijos priorė Juozapa, kuri buvo apsilankiusi mūsų popietėje kovo mėnesį. Ji sakė, kad mūsų laukė ir džiaugiasi mus matydama.
Priorė papasakojo apie Šv. Mikalojaus bažnyčios, kurios 500 metų jubiliejus buvo pažymėtas prieš keletą metų, istoriją. Neatsiejama nuo šios bažnyčios ir Benediktinių vienuolijos istorija.

Senjorai pora valandų praleido, klausydamiesi sesers Juozapos pasakojimo, po bažnyčios ir vienuolijos skliautais. Vyravo rimtis ir susikaupimas, o kartu ir džiaugsmas, kad jau antra dešimtis metų čia vyksta pilnavertis vienuolijos gyvenimas, kad bažnyčia suniokiota sovietmečiu vėl atvira tikintiesiems. Dabar vienuolyne gyvena 28 seserys benediktinės, jos pačios rūpinasi bažnyčia, aplinka. Taip pat zakristijonauja ir vargonuoja. Atkurta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija ir seserys labai dėkingos pasauliečiams, kurie prisideda prie adoracijos. Kaip sakė priorė Juozapa: “Pas mus galima rasti tylą ir ramybę“.

Senjorai ne tik susipažino su bažnyčios ir vienuolijos istorija, pasimeldė, bet ir širdimi pajuto, ką galima patirti šiuose Dievo namuose. Atsisveikindami linkėjome benediktinėms sveikatos, dvasinės stiprybės ir Dievo palaimos.

                                                                     Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021